ATEX Inspectie

ATEX Inspectie van elektrische installaties

Eindgebruikers zijn verplicht om hun (elektrische) installaties periodiek te laten inspecteren. Op het moment dat er sprake is van elektrische installaties in ATEX omgevingen dient deze inspectie naast elektrische veiligheid (NEN3140) ook conform ATEX 153 uitgevoerd te worden.

Nieuwe explosieveilige installaties moeten onderworpen worden aan een initiële gedetailleerde ATEX inspectie volgens NEN-EN-IEC 60079-17. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld of alle apparatuur juist gekozen is voor de betreffende zonering. Daarnaast wordt er gelet op beschermingswijze afhankelijke aandachtspunten als ATEX markeringen, apparaat categorie, temperatuurklasse, gasgroep, wartel- en kabelkeuze, berekeningen van intrinsiek veilige circuits, beveiligingen, afdichtingen, etc. Het uitvoeren van metingen zoals aardingsweerstand-, impedantie- en isolatieweerstandsmetingen behoort ook bij de gedetailleerde ATEX inspectie.

Vervolgens dienen er periodieke visuele en nauwkeurige ATEX inspecties ingepland en uitgevoerd te worden, ook conform ATEX 153 op basis van NEN-EN-IEC 60079-17 om te kunnen controleren of de ATEX apparatuur voldoende wordt onderhouden en er geen gebreken optreden die de explosieveiligheid in gevaar brengen.

Michiel Bakker is IECEx gecertificeerd voor onder andere deze ATEX inspecties: IECEx CP DEK20.0025

Beoordeling van bestaande niet-elektrische apparatuur

Voor niet-elektrische apparatuur in de ATEX omgevingen geldt dat deze na 30 juni 2003 eveneens moet voldoen aan ATEX 95 en vanaf 20 april 2016 aan ATEX 114. Bestaande apparatuur van vóór 30 juni 2003 dient beoordeeld te worden op basis van een ontstekingsanalyse en risicobeoordeling volgens onder andere de EN-ISO 80079-36 en -37.

Ook kunnen wij beveiligingssystemen zoals explosiedrukontlasting en explosie-isolatiesystemen beoordelen om te bepalen of er voldoende gevolgen beperkende maatregelen toegepast zijn in situaties waar dat vereist is.

MIBEX kan deze ATEX inspecties van uw elektrische installatie of beoordeling van uw niet-elektrische apparatuur deskundig voor u uitvoeren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, of heeft u opmerkingen, vul dan hiernaast uw gegevens in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.