IECEx 03 - Certificering van EX bedrijven (reparatiewerkplaatsen, ontwerpbureau's, installateurs of inspectiebedrijven)

Eindgebruikers die met ATEX of IECEx te maken hebben moeten ervoor zorgen dat EX apparatuur goed geïnstalleerd, onderhouden en indien nodig gerepareerd of gereviseerd wordt. Het repareren van EX apparatuur is aan regels gebonden, dus moet de eindgebruiker ervoor zorgen dat een reparatie of revisie door competente personen uitgevoerd wordt om zeker te stellen dat de apparatuur na reparatie of revisie nog steeds explosieveilig is. Hetzelfde geldt voor ontwerpers, installateurs en inspecteurs, aantoonbaarheid van kennis en kunde is belangrijk.

IECEx 03 is een vrijwillige certificering voor reparatiewerkplaatsen of bedrijven die EX installaties ontwerpen, installeren of inspecteren om de competenties op het gebied van ATEX en/of IECEx aan te kunnen tonen middels een onafhankelijke certificering.

Voor reparatiewerkplaatsen is NEN-EN-IEC60079-19 de basis van deze certificering. Deze norm beschrijft per beschermingswijze welke bewerkingen of reparaties gedaan mogen worden aan ATEX apparatuur. Daarnaast beschrijft de norm welke testen uitgevoerd moeten worden en hoe het één en ander gedocumenteerd en gemarkeerd dient te worden.

Het werken volgens NEN-EN-IEC60079-19 bij reparatie of revisie van ATEX apparatuur is dus een must, maar de aantoonbaarheid hiervan is niet in deze norm geregeld. Hiervoor is IECEx 03 bedacht, dit mondiale certificatieschema is in Europa vrijwillig, maar een goede mogelijkheid om competenties op het gebied van reparatie en revisie aan te kunnen tonen.

Inmiddels is het schema uitgebreid voor zonering (EN60079-10), ontwerp, installateurs (EN60079-14) en inspecteurs (EN60079-17).

Het IECEx 03 schema wordt momenteel uitgebreid en is inmiddels verdeeld in 5 deelgebieden:

  • IECEx 03-1: Certificering van bedrijven die zoneringen vaststellen
  • IECEx 03-2: Certificering van bedrijven die explosieveilige apparatuur selecteren en installaties ontwerpen
  • IECEx 03-3: Certificering van bedrijven die explosieveilige installaties aanleggen en initieel inspecteren
  • IECEx 03-4: Certificering van bedrijven die inspecties uitvoeren van explosieveilige installaties
  • IECEx 03-5: Certificering van reparatie werkplaatsen die reparaties van explosieveilige apparatuur uitvoeren

IECEx 03 omvat onder andere:

  • eisen aan competenties van personen die werken aan ATEX apparatuur, of bovengenoemde werkzaamheden volgens het vernieuwde schema
  • eisen aan het kwaliteitssysteem van betreffende bedrijven
  • eisen aan documentatie en verslaglegging
  • certificering door een onafhankelijke IECEx notified body.

MIBEX begeleid bedrijven bij het inrichten van kwaliteitssystemen conform IECEx 03, de opleiding van personeel en de begeleiding van de IECEx 03 certificering.