ATEX en IECEx verschillen

ATEX 114 en IECEx 02 beschrijven beiden eisen die gelden voor elektrische en niet-elektrische apparatuur bedoeld voor gebruik in (potentieel) explosiegevaarlijke omgevingen.

Het verschil tussen ATEX 114 en IECEx 02 betreft in eerste instantie het feit dat ATEX 114 enkel geldig is in de EU en dat IECEx 02 als doel heeft om wereldwijd geaccepteerd te worden. ATEX is in Europa verplicht, IECEx is een vrijwillige certificering die als basis kan dienen voor andere lokale certificeringen elders op de wereld.

Het grootste verschil tussen beiden is dat ATEX 114 wetgedreven is en IECEx 02 normgedreven. Voor ATEX is naleving van de normen niet verplicht, volgens IECEx wel. Bij ATEX is de fabrikant volledig verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de modules voor een typeonderzoek (door Notified Body) en de productiecontrole. Bij IECEx is een derde (certificerende) partij verantwoordelijk voor het samenbrengen van alle aspecten van ontwerp- en productie-evaluatie voor de afgifte van een openbaar certificaat. In de praktijk betekent dit dat IECEx 02 strenger ervaren wordt dan ATEX 114 met betrekking tot vastlegging van informatie tijdens het certificeringsproces en borging van het kwaliteitssysteem bij de fabrikant.

Zowel ATEX 114 als IECEx 02 gebruiken dezelfde normen (bijvoorbeeld EN-IEC 60079-0), technisch inhoudelijk zijn er dus in principe geen verschillen. Enige zichtbare verschil is in veel gevallen de markering op het apparaat.

Voor een compleet overzicht van de verschillen tussen ATEX en IECEx zie dit document.

ATEX 114

Voor de EU betekent dit dat de ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU) leidend is, hierin staan de minimale eisen waar explosieveilige producten in de EU aan moeten voldoen. Om te voldoen aan deze eisen kunnen onderliggende normen (zoals bijvoorbeeld EN-IEC 60079-0) gebruikt worden. Het feit dat de richtlijn informatie geeft over algemene eisen en de normen slechts als hulpmidddel gebruikt kunnen worden, betekent dit dat er binnen ATEX meer ruimte is voor interpretaties en dat afwijken van de eisen in de normen mogelijk is.

IECEx 02

Voor IECEx geldt dat de normen leidend zijn, wat betekent dat producten moeten voldoen aan de betreffende eisen in de normen. Binnen IECEx 02 is er dus weinig ruimte voor interpretaties en afwijken van de norm is bijna niet mogelijk. Tevens is het IECEx testrapport (ExTR) een belangrijke informatiedrager, hieraan worden strengere eisen gesteld dan aan een ATEX testrapport. Alle IECEx geaccrediteerde Notified Bodies moeten elkaars IECEx testrapporten accepteren. Wanneer er dus evaluaties en testen uitgevoerd worden door Notified Body X, moeten deze in principe geaccepteerd worden door Notified Body Y (indien beiden geaccrediteerd voor IECEx 02). Er kan makkelijker informatie uitgewisseld worden tussen verschillende Notified Bodies. Tevens blijkt dat in de praktijk IECEx testrapporten vaak ook geaccepteerd worden als basis voor andere lokale certificeringen zoals bijvoorbeeld Inmetro, Gost-R of Nepsi. Australië, Nieuw Zeeland en Singapore zijn momenteel nog de enige landen die IECEx direct accepteren.

Kwaliteitssysteem

Zowel ATEX als IECEx kennen een kwaliteitsborgingssyteem. Naast de productkeuring hoort in beide gevallen een kwaliteitssysteem voor de productie wat periodiek gecontroleerd wordt door een Notified Body. Voor beide systemen is het kwaliteitssysteem grotendeels gebaseerd op ISO 9001 met aanvullende eisen voor het ontwerp, de productie en het testen van explosieveilige producten.