ATEX 153

MIBEX biedt deskundig advies bij de toepassing en implementatie van ATEX 153 binnen uw organisatie.

Hieronder vindt u algemene informatie over de ATEX 153 richtlijn.

De sociale ATEX richtlijn 1999/92/EG (vanaf 20 april 2016 bekend als ATEX 153, voorheen ATEX 137) beschrijft voor werkgevers de minimale veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers te creëren die door explosiegevaarlijke omgevingen gevaar kunnen lopen. In Nederland is deze richtlijn opgenomen in de ARBO wet- en regelgeving.


Een explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst "EX" op een gele achtergrond bevat.

Eén van de verplichtingen van ATEX 153 voor werkgevers/eigenaren is het opstellen en onderhouden van een explosieveiligheidsdocument (EVD). De belangrijkste onderdelen hierin zijn:

  • Gevarenzone indeling op basis van frequentie en duur
  • Identificatie en beoordeling explosierisico's
  • Opstellen en plannen van maatregelen om tot een veilige werkomgeving te komen

Zone-indeling

Onderdeel van ATEX 153 is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones.

MIBEX kan deze zones voor u bepalen en vervolgens een ontstekingsanalyse uitvoeren om te bepalen of de aanwezige apparatuur nog voldoet ten aanzien van de explosierisico's.