Mechanische ATEX apparatuur

Wanneer mechanische (niet-elektrische) apparatuur of mechanische delen van apparatuur zoals elevatoren, schroeftransporteurs, hydraulische lieren, pompen, ventilatoren of transportbanden in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving toegepast wordt dient deze onder andere te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen in de ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU. Voor apparatuur die reeds in gebruik is en voor 2003 in de handel gebracht is geldt dat deze apparatuur niet aan ATEX 95 of 114 hoeft te voldoen, maar wel beoordeeld dient te worden. Hiervoor kan ook onderstaande methode toegepast worden.

Allereerst zal vastgesteld moeten worden hoe de werking van het apparaat is en of er potentiële ontstekingsbronnen in het apparaat aanwezig zijn. Indien dit het geval is, zal een risico-analyse uitgevoerd moeten worden.

De ignition hazard assessment wordt aan de hand van de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Identificatie van ontstekingsgevaren (het vaststellen van mogelijke ontstekingsbronnen en hun oorzaak).
  2. Inschatting en evaluatie van de ontstekingsgevaren (bepaling van de frequentie van optreden van de in stap 1 gevonden ontstekingsbronnen in vergelijking met de doel categorie)
  3. Vaststellen van eventuele maatregelen (inschatten van preventieve of beschermende maatregelen om indien nodig de waarschijnlijkheid van het ontstekingsgevaar volgens stap 2 te beperken)
  4. Uiteindelijke inschatting van de ontstekingsgevaren en categorisering (inschatting van de ontstekingsgevaren met betrekking tot frequentie en voorkomen inclusief de in stap 3 genomen maatregelen)
  5. Vaststelling van de apparaat Categorie (1, 2 of 3). Hieruit volgt tevens de te volgen conformiteitsprocedure.

Deze beoordeling kunnen wij begeleiden of voor u uitvoeren. Tevens kunnen wij naast het uitvoeren van de analyse altijd praktisch toepasbare beheersmaatregelen en technische oplossingen aanbieden.

Mechanische apparatuur en IECEx

Certificering van niet-elektrische apparatuur volgens IECEx is tegenwoordig ook mogelijk. Met de komst van de ISO80079-36 en ISO80079-37 is het mogelijk om niet-elektrische apparatuur volgens IECEx te certificeren. Tevens zullen deze niet-elektrische eisen internationaal overgenomen worden in lokale wet- en regelgeving, zodat het in de verwachting ligt dat ook buiten Europa steeds vaker gevraagd zal gaan worden naar IECEx gecertificeerde mechanische apparatuur.


Meer weten?

Wilt u meer informatie, of heeft u opmerkingen, vul dan hiernaast uw gegevens in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.