Mechanische ATEX apparatuur

Mechanische (niet-elektrische) apparatuur of mechanische delen van apparatuur zoals elevatoren, schroeftransporteurs, hydraulische lieren, pompen, ventilatoren of transportbanden in een explosiegevaarlijke omgeving dienen net als elektrische apparatuur te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen in de ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU. Voor apparatuur die reeds in gebruik is en voor 2003 in de handel gebracht is geldt dat deze apparatuur niet aan ATEX 95 of 114 hoeft te voldoen, maar wel beoordeeld dient te worden.

Allereerst zal vastgesteld moeten worden hoe de werking van het apparaat is en of er potentiële ontstekingsbronnen in het apparaat aanwezig zijn.

De ignition hazard assessment wordt aan de hand van de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Identificatie van ontstekingsgevaren (het vaststellen van mogelijke ontstekingsbronnen en hun oorzaak).
  2. Inschatting en evaluatie van de ontstekingsgevaren (bepaling van de frequentie van optreden van de in stap 1 gevonden ontstekingsbronnen in vergelijking met de doel categorie)
  3. Vaststellen van eventuele maatregelen (inschatten van preventieve of beschermende maatregelen om indien nodig de waarschijnlijkheid van het ontstekingsgevaar volgens stap 2 te beperken)
  4. Uiteindelijke inschatting van de ontstekingsgevaren en categorisering (inschatting van de ontstekingsgevaren met betrekking tot frequentie en voorkomen inclusief de in stap 3 genomen maatregelen)
  5. Vaststelling van de apparaat Categorie (1, 2 of 3). Hieruit volgt tevens de te volgen conformiteitsprocedure.

Deze ignition hazard assessment kunnen wij begeleiden of voor u uitvoeren. Daarbij zullen wij altijd praktisch toepasbare beheersmaatregelen en technische oplossingen adviseren. Samen met het opstellen van het bijbehorende technisch constructiedossier, de handleiding, EU-conformiteitsverklaring, typeplaat en advies over de te volgen conformiteitsprocedure zorgen wij dat uw apparatuur voldoet aan de eisen en aantoonbaar explosieveilig is.

Mechanische apparatuur en IECEx

Certificering van niet-elektrische apparatuur volgens IECEx is tegenwoordig ook mogelijk. Met de komst van de ISO 80079-36 en ISO 80079-37 is het mogelijk om niet-elektrische apparatuur volgens IECEx te certificeren. Tevens zullen deze niet-elektrische eisen internationaal overgenomen worden in lokale wet- en regelgeving, zodat het in de verwachting ligt dat ook buiten Europa steeds vaker gevraagd zal gaan worden naar IECEx gecertificeerde mechanische apparatuur.


Meer weten?

Wilt u meer informatie, of heeft u opmerkingen, vul dan hiernaast uw gegevens in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.