Explosieveiligheidsdocument

De bepalingen over explosieve atmosferen in het Arbobesluit verplichten een werkgever om een explosieveiligheidsdocument (of kortweg EVD) op te stellen en bij te houden. Het explosieveiligheidsdocument moet volgens artikel 3.5c ten minste de volgende informatie bevatten:

 • een identificatie en beoordeling van de explosierisico's;
 • de wijze waarop arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, met inbegrip van alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden;
 • de indeling in gevarenzones van en bij de explosieve atmosferen;
 • de maatregelen die zijn genomen (voorkomen van explosieve atmosferen, voorkomen van ontstekingsbronnen en beperken van de gevolgen van een explosie) en
 • bij twee of meer werkgevers op één werkplek: de wijze waarop aan de samenwerkings- en coördinatieverplichtingen wordt voldaan.

De kunst hierbij is te zorgen voor een goed leesbaar en bruikbaar document wat levend gehouden kan worden in de organisatie. Onder levend houden wordt bedoeld het actief gebruiken en onderhouden van het explosieveiligheidsdocument.

Wijzigingen in installaties, productieprocessen en arbeidsplaatsen kunnen gevolgen hebben voor de zonering en bijbehorende maatregelen. Wijzigingen dienen dus altijd verwerkt te worden in het explosieveiligheidsdocument.

De inhoud van een explosieveiligheidsdocument kan de volgende onderwerpen bevatten:

 • Beschrijving van de arbeidsplaats en de werkplekken
 • Beschrijving van de werkprocessen en activiteiten
 • Beschrijving van de gebruikte stoffen en hun explosie eigenschappen
 • Weergave van de resultaten van de risicobeoordeling
 • Getroffen maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar, zowel technisch als organisatorisch
 • Verwezenlijking van de maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar
 • Coördinatie van de maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar

MIBEX kan helpen bij het uitvoeren van de noodzakelijke inventarisaties, het opstellen van zoneringen, het bepalen van noodzakelijke maatregelen en het opzetten van een explosieveiligheidsdocument. MIBEX hanteert hiervoor een pragmatische aanpak met als doel een praktisch toepasbaar en leesbaar explosieveiligheidsdocument.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, of heeft u opmerkingen, vul dan het bijgaande formulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.