ATEX 95

Vanaf 20 april 2016 dient nieuwe apparatuur bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen te voldoen aan ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU.

Bestaande ATEX 95 certificeringen blijven geldig, echter zal bij levering van nieuwe apparatuur vanaf 20 april 2016 aangetoond moeten worden dat de apparatuur ook voldoet aan ATEX 114.

MIBEX biedt deskundig advies bij de overgang van ATEX 95 naar ATEX 114.

Fabrikanten van ATEX apparatuur moeten rekening houden met een aantal wijzigingen bij de certificering van hun explosieveilige producten en bijbehorende documentatie (handleiding, EG-verklaring, etc.). De wijzigingen ten opzichte van de huidige ATEX 95 richtlijn zijn met name procedureel van aard. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er zal meer producttoezicht zijn vanuit de betreffende instanties onder de nieuwe ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU.
  • Er komen strengere eisen voor importeurs, zo moeten naast de gegevens van de fabrikant ook naam en adresgegevens van de importeur op de ATEX producten staan. Daarnaast dienen importeurs te controleren of de producten ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoen voordat deze in de EU op de markt worden gebracht.
  • Alle aangemelde instanties (notified bodies) dienen een nieuwe accreditatie te verwerven, de oude ATEX 95 accreditatie loopt niet automatisch door. Tevens worden de eisen aan de notified bodies strenger.
  • EG-verklaring van overeenstemming (of in de volksmond CE-verklaring) heet voortaan EU-conformiteitsverklaring.
  • Een ATEX certificaat, of EC-Type examination certificate heet voortaan EU-Type examination certificate.
  • ATEX 95 certificaten blijven geldig, maar bij aanpassingen of vernieuwingen van bestaande ATEX certificaten valt het nieuwe certificaat onder ATEX 114.
  • De essentiële minimale veiligheidseisen in de nieuwe richtlijn veranderen niet ten opzichte van de huidige richtlijn.
  • De geharmoniseerde normen veranderen niet (afgezien van periodieke updates van de normen zelf), dus zullen er geen technisch inhoudelijke wijzigingen aan producten, apparaten, machines en componenten nodig zijn onder de nieuwe richtlijn.

Een volledige versie van de ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU is hier te vinden.

Voor vragen over de nieuwe ATEX 114 Richtlijn en de gevolgen hiervan kunt u bij MIBEX terecht. Informeer via email, het contactformulier of bel +31 (0)6 175 869 70.